Maquinaria

Parque de maquinaria agrícola moderno e tecnolóxico, con conductores e maquinaria de aluguer

Co obxectivo de mellorar a eficiencia na produción das explotacións e disminuir grandes investimentos en maquinaria, ofrecemos a posibilidade realizar o servizo ou ben de alugar a nosa maquinaria.

Entre a prestación de servizos ás explotacións podense atopar:

Unha das nosas liñas estratéxicas para os vindeiros anos é incorporar as tecnoloxías de precisión para poder aumentar a nosa competitividade e a calidade e eficiencia dos servizos, incidindo neste xeito nas variables de emprego de recursos e productividade dos nosos socios.

Que é a agricultura de precisión?

A tecnoloxía de agricultura de precisión (ou AP) é un concepto que se apoia en diferentes solucións tecnolóxicas para presentar novos enfoques e estratexias que optimicen o traballo no campo.

Para iso, as observacións e as análises sobre o terreo levan a cabo de forma selectiva, deixando de lado a idea homoxénea da agricultura. E que significa isto? Que existen formas, hoxe en día, de segmentar toda a zona de plantación e tratala segundo as súas características específicas.

Como resultado, defínense enfoques que optimizan o uso dos recursos, promoven mellores resultados con menos risco para o campo e tamén reducen o impacto ambiental prexudicial para a propia actividade agrícola.

Sistematicamente, falamos da importancia de recoller todo tipo de métricas e rendementos que se producen en tempo real sobre o terreo para logo convertelos en métricas cuantificables que axilicen e optimicen a toma de decisións.

Para iso, moitas tecnoloxías actuais son benvidas para xerar o resultado esperado. Non é necesario que invista en todos eles, só nos que mellor se axusten aos seus obxectivos e ás necesidades da súa zona de crecemento.

Así que vexamos cales son as grandes tecnoloxías, equipos e solucións de agricultura de precisión que poden desenvolver o seu traballo:

Formas de empregar á agricultura de precisión

Coa análise de datos disponse dos medios máis eficaces para identificar con precisión todo o ciclo de crecemento das plantas. E así podes definir o momento óptimo para cada tipo de actividade. Algúns exemplos:

  • Aplicación de fertilizantes
  • Uso de insecticidas
  • Aplicación de fungicidas
  • Planificación do sistema de rega
  • Mellor uso para a drenaxe

Sabémolo dende hai tempo: o campo da súa zona de produción é totalmente irregular no que respecta á composición do chan e á cantidade requirida de nutrientes a través del.

Con todo, tradicionalmente, as técnicas aplicadas consideran que o espazo é totalmente homoxéneo. En consecuencia, obtéñense resultados desiguais e, sen dúbida, desperdíciase unha cantidade considerable de insumos no proceso.

A agricultura de precisión ten o obxectivo de zonificar áreas para as que ter en conta as características únicas de cada parte do campo. Obtendo deste xeito unha relación proporcional entre recursos empregados e resultados obtidos.

Ademais de personalizar o seu enfoque por sectores, pode confiar nas tecnoloxías de agricultura de precisión para calcular a cantidade óptima de produtos utilizados en cada fase da plantación.

Ademais, co internet das cousas e as solucións de intelixencia artificial pode automatizar procesos mecánicos e repetitivos, o que lle permite dispoñer de máis tempo para avaliar aspectos estratéxicos do seu traballo, como analizar datos, mellorar constantemente a planificación agrícola e a xestión dos cultivos.

Ao reducirse considerablemente o control manual, o produtor ten máis tempo para pensar en estratexias que lle permitan aumentar o rendemento da plantación e ampliar os límites da súa produción agrícola.

As máquinas agrícolas intelixentes poden integrarse con tecnoloxías que utilizan a
xeolocalización e, deste xeito, garantir que as máquinas non pasen polo mesmo lugar unha segunda vez.

E que fai isto? Sinxelamente, evita o solapamento ou mesmo que outras zonas pasen sen que o equipo actúe correctamente, e así se obtén máis produtividade e resultados con menos obstáculos no camiño.

Os mapas de cultivos – ou mapas de rendemento – permiten un coñecemento exhaustivo e ao mesmo tempo específico do cultivo. Deste xeito, tamén se obtén unha valiosa información sobre a variabilidade dos rendementos. Ideal para dar os primeiros pasos na agricultura de precisión.

Pode utilizar a agricultura de precisión para optimizar o uso dos insumos e reducir así os residuos. Vexa algúns exemplos do que se pode aplicar en diferentes doses:
  • Axentes biolóxicos
  • Ingredientes activos
  • Nutrientes
  • Herbicidas
  • Sementes
Contacta connosco